&JADE is bedoelt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die (nog) niet mee kunnen komen in het reguliere werkveld of beschermd/ beschut werk. Of als iemand weer wilt werken – re-integreren – maar dit moeilijk lukt door zijn of haar ziekte of beperking en op dit moment nog niet binnen het reguliere werkveld werkzaam kan zijn. Ook voor mensen die net dat stukje extra begeleiding nodig hebben tijdens het werk. Maar ook voor mensen met een indicatie dagbesteding die sociale contacten willen opdoen en een zinvolle dagbesteding nodig hebben.

www.enjade.nl/doelgroep