Zelfredzaamheid & zelfstandigheid stimuleren

De zelfredzaamheid en zelfstandigheid van leden die zich aansluiten bij &JADE wordt gestimuleerd middels het eigen maken van taken binnen de organisatie en hierin de initiatieven mogen nemen. Daarnaast wordt ieder betrokken bij het gehele bedrijfsproces van inkoop tot verkoop.  Hierin kan ieder laten zien waar diegene in uitblinkt en mag deze taak vervullen. Er wordt een stimulans geboden dat ieder deelneemt aan diverse processen binnen de organisatie, van productie tot verkoop. Met begeleiding naast zich en op de achtergrond mag ieder experimenteren, welke taak goed bij diegene past.


Maatschappelijk participatie

Binnen &JADE komen diverse mensen met diverse achtergronden bij elkaar om samen een doel te bereiken en dat is op een vrijblijvende, ontspannende manier creatief bezig zijn en jezelf persoonlijk ontwikkelen. Door een mogelijkheid te creëren om op arbeidsmatig niveau een dagbesteding neer te zetten, wordt er beoogt dat men zich betrokken voelt bij de maatschappij en middels de interacties op de ‘’werkvloer’’ worden sociale bindingen gelegd.


Invloed uitoefenen (brainstormen) & Teamwork

Binnen &JADE moedigen we elkaar aan en is de ruimte om samen te brainstormen over de toekomst van de organisatie en de werkzaamheden die hierin worden verricht. Men ervaart dat hun mening meetelt en leren om initiatieven te nemen om ideeën te uiten. Hierin leert men ook om samen te werken en samen tot eenduidige doelstellingen te komen, waarin iedereen zich in kan vinden. Het leren van compromissen te sluiten is hierin ook een belangrijk onderdeel.

Bewustwording

Naast de bewustwording van het eigen kunnen en eigen kwaliteiten, plus het ervaren hoe samen te werken en op elkaar te leren afstemmen, dient zich er een meer maatschappelijk bewustwording aan. Samen met het team gaan beslissen wat we met een deel van de opbrengsten van de verkoop van de producten  gaan doen, als het neerkomt op goede doelen steunen. Hierin kunnen we bijeenkomsten bijwonen over goede doelen en gezamenlijk een keuze maken, welk goed doel we jaarlijks steunen.


Stimuleren van sociale- emotionele interacties

&JADE is een organisatie van ‘’ons allen’’. We maken gezamenlijk keuzes en gedurende de dag dat men aanwezig is ben je met elkaar in contact. Ook worden sociale- emotionele interacties gestimuleerd door o.a.:

 • Opstart en afronding van de dag
 • Door deelname aan werkoverleg
 • Mogelijkheid tot een op een gesprekken
 • Teambuilding (Workshops, samen ideeën opdoen/brainstormen, intervisie)


Inzicht in arbeidstechnische aspecten (productie – inkoop – verkoop – PR- Brainstormen)
o.a.:

 • Het aanleren van nieuwe technieken om producten te vervaardigen.
 • Inzicht krijgen in welke producten er dienen ingekocht te worden
 • Inzicht in de verkoopprijs van een product t.o.v. de kostprijs
 • Bestelling binnen krijgen en het klaarmaken van de verzending
 • Brainstormen over hoe we producten kunnen promoten en ieder zijn taak hierin (van flyers maken, uitdelen, tot promotie via social media)
 • Aan welke evenementen kunnen we deelnemen om workshops te volgen, die ten goede komen aan verruiming van de kwaliteiten van het team
 • Aan welke evenementen kunnen we deelnemen om producten aan de consumenten te brengen (kraampjes ed)

Zelfontplooiing

 • Door deelname aan workshops
 • Kennis verrijking door deelname aan events
 • Er wordt een beroep gedaan om mee te denken in werkprocessen en initiatieven worden gestimuleerd
 • Er is ruimte om te experimenteren en taken eigen te maken
 • Kennisverrijking door ‘’zelfstudie’’ hoe maak je iets/ hoe ontwikkelt zich iets


Zinvolle dagbesteding

In een kleine, veilige groep creatief bezig zijn en hiermee naast een eigen maatschappelijke deelname, ook iets kunnen betekenen voor anderen (goede doelen).


Algemene ontwikkeling

Stimulatie van de dagelijkse algemene ontwikkeling; naast het aangaan van sociale interacties, leren van elkaar en elkaar motiveren en stimuleren, wordt de algemene ontwikkeling ook gestimuleerd, zoals ontwikkeling op taal- en rekengebied. Hoe worden flyers vormgegeven, wat vertel je hierin? En hoe bereken je de kostprijs van een product en wat is dan een slimme verkoopprijs, rekening houdend met verzendkosten ed.?