Als zorgorganisatie stellen wij alles in het werk om u zo goed, transparant en correct mogelijk van dienst te zijn en de hulpverlening te bieden die u behoeft.  Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze organisatie. Wanneer dit het geval is nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken. Wij nemen uw klacht serieus en zullen deze klachten ook als zodanig behandelen. Bovendien geeft uw klacht ons de kans eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.
Veel klachten ontstaan door misverstanden, die vaak in een goed gesprek rechtgezet kunnen worden. Een gesprek heeft dan ook onze voorkeur. Bovendien kunnen wij ons hierdoor ook een beter beeld vormen omtrent de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

Vind u het prettiger om uw klacht schriftelijk in te dienen, dan is dit ook mogelijk. U kunt uw
klacht formeel schriftelijk indienen via info@enjade.nl.  Wij streven er naar om binnen 10 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren wij u over de verdere procedure.

Mochten wij er alsnog niet samen uitkomen dan kunnen wij of u de klacht voorleggen bij de onafhankelijke klachtenregeling en onafhankelijk klachtenfunctionaris van erisietsmisgegaan.nl

 

Wilt u kennis nemen van de klachtenregeling van erisietsmisgegaan.nl, klik dan hier

Wilt u kennis nemen van het Geschillenreglement van erisietsmisgegaan.nl, klik dan hier 

Onvrede melden

Ons certificaat van erisietsmisgegaan.nl