&JADE is bedoelt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die (nog) niet mee kunnen komen in het reguliere werkveld of beschermd/ beschut werk. Of als iemand weer wilt werken – re-integreren – maar dit moeilijk lukt door zijn of haar ziekte of beperking en op dit moment nog niet binnen het reguliere werkveld werkzaam kan zijn. Ook voor mensen die net dat stukje extra begeleiding nodig hebben tijdens het werk. Maar ook voor mensen met een indicatie dagbesteding die sociale contacten willen opdoen en een zinvolle dagbesteding nodig hebben.

&JADE biedt deze mensen de mogelijkheid om op arbeidsmatig niveau deel te neme aan de maatschappij. Tevens wordt er in een kleine groep gewerkt, waarbij de onderlinge communicatie en betrokkenheid wordt gestimuleerd en waarbij zelfontplooiing en de sociaal-emotionele ontwikkeling voorop staan. Dit ter bevordering van het opdoen van sociale contacten en de zorgvragers een zinvolle dagbesteding te bieden.

&JADE wil haar leden de ervaring laten opdoen van diverse processen van bedrijfsvoering; van inkoop, tot productie tot verkoop. Waarin de leden worden gestimuleerd om mee te brainstormen over stappen die binnen de organisatie worden gezet (welke producten zetten we neer, hoe leren we de vaardigheden aan, welke workshops hebben we hiervoor nodig, hoe stellen we producten ten toon voor de verkoop, hoe werkt social media hierin mee, van order tot verzending ed.).

De missie is om een plek te creëren waarin de leden zich veilig voelen om zichzelf te zijn, zichzelf durven te ontwikkelen en waarbij hij of zij wordt bijgestaan door een warm team van lotgenoten. Ieder mens heeft zijn of haar kwaliteiten. Hoe mooi is het om deze kwaliteiten in een persoon samen te ontdekken en tot bloei te laten komen en groei daarin te ervaren.  Tevens is het van persoonlijke waarde dat ieder ervaart dat ze een onderdeel van het team zijn en dat ieders mening hierbinnen telt en je gestimuleerd wordt om ideeën te opperen, die tot uitwerking worden gebracht.

&JADE is een kleinschalige, veilige, hartelijke plek waar mensen met een beperking op een creatieve manier bezig kunnen zijn. Met en Van elkaar kunnen leren om verder te ontwikkelen op niveau en eigen specifieke kwaliteiten tot bloei kunnen laten komen. Een plek waar arbeidsprocessen, ontspanning en leerprocessen hand in hand gaan.

Daarnaast betekenen de leden ook iets voor het maatschappelijk belang, zoals het steunen van/ inzetten voor goede doelen middels de verkoop van eigen gemaakte producten, waarvan een deel van de opbrengsten naar goede doelen gaat.