&JADE is een kleinschalig particulier initiatief gericht op arbeidsmatige dagbesteding en creatieve-sociale activering voor zorgvragers met een indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ) gefinancieerd middels een PGB.

&JADE is een organisatie bedoelt voor zorgvragers waarbij de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en zelfs het beschut werk te groot is of waarbij een laagdrempelige re-integratie traject noodzakelijk is en in aanmerking komen voor dagbesteding. Maar ook voor zorgvragers die (meer) sociale contacten willen opdoen en een zinvolle dagbesteding wensen.

&JADE is bedoelt voor zorgvragers die op zoek zijn naar een vorm van arbeidsmatig en creatief bezig zijn, waarbij nabije begeleiding van belang is en tot bloei kunnen/ durven te komen middels het werken in een klein team. Laagdrempelig, geen werkdruk, maar toch actief bezig zijn en resultaten neerzetten binnen het eigen tempo, binnen de eigen capaciteiten en de eigen kwaliteiten & creativiteit hierin benutten, dat is de norm.
Voor zorgvragers die graag uitgedaagd willen worden (door te mogen ”experimenteren” met eigen ideeën). Zorgvragers die het leuk vinden om met hun handen bezig te zijn, maar ook graag willen meedenken in bedrijfsprocessen.

&JADE richt zich op zorgvragers die gebaat zijn om op een vrijblijvende manier, arbeidsmatig/creatief werk te verrichten in een kleine groep, waarbij persoonlijke aandacht en ontwikkeling op de voorgrond staan.

Is uw interesse gewekt? Of zou u graag meer informatie willen. Neem dan gerust contact op door hier te klikken of een mail te sturen naar info@enjade.nl. Ook kunt u bellen of appen naar 06 83 958 025.