Wat is de WLZ?

 

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking en vanaf januari 2021 ook voor mensen met een psychische stoornis.

Zorg vanuit de WLZ kan worden georganiseerd in bepaalde woonvorm voor mensen met een beperkingen,  maar kan ook gewoon worden ingezet bij u aan huis. Daarnaast kunt u met een WLZ indicatie zorg inkopen in vorm van dagbesteding.

Bent u of diegene die u vertegenwoordigd  op zoek naar een zinvolle dagbesteding of heeft u vragen over een WLZ indicatie of de aanvraag voor een WLZ indicatie, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op door hier te klikken of een mail te sturen naar info@enjade.nl

Bent u of diegene die u vertegenwoordigd op zoek naar individuele begeleiding aan huis dan verwijs ik u graag door naar PGTB Zorgbureau.